خط مشی سیستم مدیریت

 شرکت انطباق کیفیت آسیا به عنوان یک نهاد حقوقی ثبت شده و دارای بیمه مسئولیت شخص ثالث می باشد. مرجع صدور گواهینامه منابع کافی جهت رعایت کلیه الزامات استانداردهای استقرار داده شده در سازمان و فرآیندهای شرکت در اختیار دارد.

شركت انطباق کیفیت آسیا با سابقه درخشان در زمينه مميزي و صدور گواهينامه هاي سيستم هاي مديريتی فعاليت مي نمايد. اين شركت با بهره گيري از توان تخصصي و دانش فني اقدام به پياده سازي ISO IEC 17021-1:2015  ارزيابي انطباق-الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي و گواهي كردن سيستم هاي مديريت نموده است.

 اهداف کلیدی عبارتند از:

·  افزایش اثربخشی ممیزی ها و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان

·  افزایش توانمندی کلیه ذینفعان و ارائه آموزش های اثربخش

·  ایجاد اطمینان مبنی بر رعایت عدم وابستگی به مشتریان و حفظ استقلال در ممیزی، صدور رای و رعایت اصول تضاد منافع

·  توسعه بازار و خدمات شرکت در داخل و خارج کشور

·  افزایش دامنه ارائه ی خدمات

    این اهداف در راستای خط مشی کیفیت حداقل به صورت سالیانه بازنگری می شود. مدیرعامل شرکت، متعهد به استقرار و توسعه الزامات مدیریت مطابق با استاندارد ISO IEC 17021-1:2015   و بهبود آنها براساس اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت کیفیت شرکت با استفاده از اجرای ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت می باشد.

 

                       مدیرعامل     

                                شبنم حسینی