بیانیه بی طرفی

 

بیانیه بی طرفی ، استقلال و یکپارچگی شرکت انطباق کیفیت آسیا  با رعایت استاندارد ISO 17021:2015 و اخلاق حرفه ای اصول بی طرفانه و استقلال و یکپارچگی موارد ذیل را از طریق اجرای موارد زیر سرلوحه راه خود قرار می دهد:

اینجانب شبنم حسینی  مدير‌عامل شرکت انطباق کیفیت آسیا صراحتاً اعلام مي‌دارم کارکنان شرکت از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي که تاثير منفي بر کيفيت نتايج  صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی و بازرسی مي‌گذارد، رها بوده و اين شرکت کليه فعاليت‌هاي خود را با تاکيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهد. حفاظت از اموال و اطلاعات محرمانه مشتريان جزء قوانين اوليه اين شرکت مي‌باشد و بالاترين ميزان اهمیت را به رعایت صداقت، بی طرفی و تعارضات احتمالی منافع  مي دهد. همه کارکنان ملزم و متعهد به تحقق بی طرفی در تمامی امورکاری روزمره خود هستند.

از کلیه اعضاء شرکت خواستارم در برخورد با افراد سودجو با رعایت نهایت ادب و احترام از فاش نمودن هر گونه اطلاعات خودداری نموده و همچنین در برخورد با پیشنهادات مادی و… در زمینه اعلام نتایج جانبدارانه خودداری و مراتب را به شرکت اعلام نمایند.

نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه و نتایج بازرسی دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده باشد و انحرافی رخ ندهد، وجود دارد.این شرکت روحیه اعتماد را جزء اصول کار خود می داند. اصل اعتماد محور اصلي خدمات به مشتریان و عموم مردم مي باشد كه از طريق محورهاي زير دنبال مي گردد:

-شناسایی ریسک های احتمالی به ویژه ریسک های با عدد اولویت ریسک (RPN)

-عدم ارائه خدمات مشاوره در حوزه سیستم های مدیریتی و شناسایی ممیزانی که فعالیت مشاوره هم انجام می دهند و عدم استفاده از آن ها در ممیزی سازمان هایی که خدمات مشاوره ارائه داده اند.

-عدم تحت فشار قرار گرفتن از لحاظ مالی، عاطفی، ترس یا تهدیداتی که ممکن است بر استقلال و بی طرفی اثر گذار باشد.

-عدم تحت فشار قرار گرفتن فرایند ممیزی و صدورگواهینامه از طریق سایر افراد و سازمان ها مانند سفارشات موردی.

-رعایت حداقل فاصله ی زمانی 2 سال از زمان قطع همکاری تیم ممیزی با سازمان ممیزی شونده به عنوان مشاور، همکار یا غیره در صورت وجود.

-اخذ تعهد بی طرفی و محرمانگی توسط کلیه ممیزان، بازرسین، کارکنان اداری و پیمان کاران

-عدم در نظر گرفتن دیدگاه تجاری به فعالیت ممیزی و صدور گواهینامه و بازرسی

-شناسایی هر گونه تضاد منافعی که ممکن است بر بی طرفی ممیزی و بازرسی اثر گذار باشد.

-ارائه آموزش به کلیه ممیزان ، بازرسین و کارکنان در خصوص رعایت اصول بی طرفی و محرمانگی از طریق دوره های آموزشی، جلسات دوره ای کالیبراسیون ممیزان، ارسال Briefing Note به ممیزان و فرهنگ سازی آن.

-انجام اقدام اصلاحی مورد نیاز در صورت مشاهده هر گونه عواملی که باعث خدشه دار شدن بی طرفی شده باشد با در نظر گرفتن علل ریشه ای آن.

– پاسخ گو بودن به شکایات

– عدالت

در کمیته حفاظت از بی طرفی، ما تجزیه و تحلیل ریسک را در مورد تمامی فعالیت های شرکت انجام می دهیم. این تحلیل ها توسط کمیته حفاظت از بیطرفی شركت که یک کمیته مستقل می باشد، بررسی می شوند.

رعایت تضاد منافع و عینیت در قرارداد مشتریان آورده شده است به طوری که تمام فعالیت های ارائه خدمات شرکت به شیوه ای مستقل و بی طرف انجام می شود.

 

                                                                                        مدیرعامل 

                                                                                      شبنم حسینی