تاریخچه شرکت

با ما جهانی شوید

شرکت انطباق کیفیت آسیا (AQC ) از سال 1375 با نام شرکت تدبیر گستر فعالیت خود را با مشاوره آغاز  و با گرفتن تاییدیه و مجوز از دفتر آموزش و ترویج سازمان استاندارد ایران، دوره های آموزش خود را برگزار نمود. در سال 1385 اولین نمایندگی انحصاری خود را اخذ نموده و فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه را آغاز نمود. در سال 1391 به دلیل گرفتن تاییدیه سازمان تایید صلاحیت ایران (NACI ) شرکت انطباق کیفیت آسیا را تاسیس نموده است . این شرکت به منظور ایجاد ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی سازمانها و توانمندی آنان برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، فرآیند ممیزی ارزش افزا و حرفه ایی و صدور گواهینامه را در محورهای اصلی فعالیتهای خود قرارداده است.

ما به سازمانها کمک می کنیم با ارائه ارزشیابی و صدور گواهینامه ارزشمند که بوسیله انطباق با استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد، تعهد خود را نشان دهند.

بدین منظور با ایجاد ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی سازمانها و توانمندی آنان برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، فرآیند ممیزی ارزش افزا و حرفه ایی و صدور گواهینامه را در محورهای اصلی فعالیتهای خود قرارداده است .

تاریخچه انطباق کیفیت آسیا

از آنجا که کیفیت تعیین کننده است، برای اینکه بتوانیم بالاترین سطح ایمنی و کیفیت را با خدمات به مشتریان و شرکای خود تضمین کنیم ، ما نه تنها دارای سیستم مدیریتی مناسب بلکه مهمتر از همه در پیشرفت کارمندان خود سرمایه گذاری می کنیم. دانش و تعهد آنها اساس موفقیت شرکت ما است. بنابراین ایمنی و کیفیت در محیط کار نیز از اولویت بالایی برخوردار است.

رازداری، یکپارچگی و بی طرفی
برای تأمین مداوم الزامات اخلاقی ، قانونی و نظارتی ، استقلال ، یکپارچگی ، بی طرفی و نحوه استفاده محرمانه از اطلاعات ، محور اقدامات ما در گروه انطباق کیفیت آسیا است. این امر توسط یک ساختار سازمانی مناسب ، اعلام تعهد بیه بی طرفی و رازداری سازمان طی بیانیه و کلیه همکاران در طول اجرای فرایند و ارزیابی مراحل ممیزی توسط کمیته بی طرف قابل اجرا خواهد بود.

حقایق
انطباق کیفیت آسیا خوشحال است که بیش از 95 درصد مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده رضایت را نشان می دهند. ما به خود می بالیم که در کنار شما هستیم و این توانایی را با کمک بهترین سرمایه انسانی در کل کشور در سازمان خود ایجاد کرده اییم که زنجیره ایی از ارائه خدمات متنوع در زمینه های گواهینامه سیستم و محصول ، دوره های آموزشی جهت افزایش دانش و تخصص سرمایه انسانی شما، تهیه مدل و ارزیابی سیستم های مدیریت دانش ، بهره وری، تعالی و … جهت افزایش رشد و سودآوری سازمان شماو با چاپ نشریه و کتب و ارائه خدمات فرهنگی در زمینه های مختلف مدیریتی مطالب مفیدی جهت افزایش سطح علمی شما فراهم آوریم.