درباره ما

شرکت انطباق کیفیت آسیا به عنوان یک نهاد حقوقی ثبت شده و دارای بیمه شخص ثالث می باشد.
این شرکت، مرجع صدور گواهینامه منابع کافی جهت رعایت کلیه الزامات استانداردهای استقرار داده شده در سازمان و فرآیندهای شرکت را در اختیار دارد.
شرکت انطباق کیفیت آسیا، با سابقه درخشان در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی فعالیت می نماید. این شرکت با بهره گیری از توان تخصصی و دانش فنی اقدام به پیاده سازی ISO IEC 17021-1:201 ارزیابی انطباق الزامات نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت نموده است.

 شرکت از سال 1375 با نام شرکت تدبیر گستر فعالیت خود را با مشاوره آغاز  و با گرفتن تاییدیه و مجوز از دفتر آموزش و ترویج سازمان استاندارد ایران، دوره های آموزش خود را برگزار نمود. در سال 1385 اولین نمایندگی انحصاری خود را اخذ نموده و فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه را آغاز نمود. در سال 1391 به دلیل گرفتن تاییدیه سازمان تایید صلاحیت ایران (NACI ) شرکت انطباق کیفیت آسیا را تاسیس نموده است . این شرکت به منظور ایجاد ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی سازمانها و توانمندی آنان برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، فرآیند ممیزی ارزش افزا و حرفه ایی و صدور گواهینامه را در محورهای اصلی فعالیتهای خود قرارداده است

ماموریت ما: افزایش توانایی فردی، گروهی و سازمانی از طریق ممیزی ارزش افزای فرآیندهادر سطح ملی و بین المللی می باشد.