سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949

این استاندارد علاوه بر دارا بودن کلیه الزامات استاندارد ایزو 9001 ، الزامات مربوط به صنعت خودرو و سایر الزامات مشتریان را نیز شامل می شود.