نمایندگی ها

نام شرکت تحت نمایندگی:

شرکت انطباق کیفیت آسیا مورد تائید سازمان استاندارد به شماره گواهینامه تایید صلاحیت NACI/110صدور گواهینامه در زمینهISO 9001:2015 و ISO 3834 می باشد.

 “شرکت انطباق کیفیت آسیا هیچ نمایندگی ندارد و تنها آدرس زیر معتبر می باشد. لذا هرگونه ادعایی در این زمینه پیگرد قانونی را خواهد داشت. “

آدرس شعبه اصلی:

تهران ، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 17 واحد 14