تلفن: 88549902-88549905-88549906-88549908-021
فکس: 88549902
ایمیل: info@aqcc.ir
آدرس ایران: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم قدیم)، کوچه مدائن، ساختمان مدائن پلاک 5 واحد 3